Şedinţă de URGENŢĂ la Palatul Victoria. Guvernul ia în calcul limitarea deplasărilor pe timp de noapte inclusiv în Bucureşti

Şedinţă de URGENŢĂ la Palatul Victoria. Guvernul ia în calcul limitarea deplasărilor pe timp de noapte inclusiv în Bucureşti

UPDATE. Surse guvernamentale spun că în cadrul ședinței de urgență de la Guvern autoritățile au discutat inclusiv varianta de limitare a circulației pe timp de noapte în Capitală, precum și de purtarea măștii în toată țara, indiferent de rata de incidență sau de scenariile în care se încadrează fiecare județ în parte, anunţă România TV.

Carantină în România. Lista localităţilor şi oraşelor care intră în noiembrie pe harta roşie. Ce activităţi sunt interzise

La ședința de la Palatul Victoria au fost prezenți ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, șeful DSU, Raed Arafat, conform România TV.

Ședința de urgență a fost convocată de către premierul Ludovic Orban, iar tema de discuție este evoluția pandemiei de COVID-19.

În prezent, potrivit informațiile oferite de vicepremierul Raluca Turcan, ședința de urgență de la Guvern este în desfășurare, iar în cadrul acesteia se discută posibile măsuri ce ar urma să fie luate la nivelul localităților, având în vedere numărul mare de infectări raportat de către Grupul de Comunicare Strategică. 

„Da, așa este, premierul s-a întors dintr-o vizită oficială în Israel și acum este la Palatul Victoria cel mai probabil, cu colegii mei, astfel încât să discute măsurile care se prefigurează, în special la nivelul localităților în care numărul de infectări la mia de locuitori este peste trei”, a precizat Raluca Turcan, în platoul B1 TV.

Potrivit șefului Cancelariei prim-ministrului – Ionel Dancă, proiectul privind obligativitatea purtării măștii în județele unde rata de infectare trece de 1,5 la mia de locuitori se află pe agenda Guvernului, în ședința de mâine seară, de la ora 19.00.

Nu mai puțin de 8.651 de cazuri noi de infectare au fost raportate astăzi în România. În București, sunt peste 1.500 de cazuri noi în doar 24 de ore.

Medicii avertizează că vom ajunge la medicina de dezastre, în care vor alege cine moare și cine trăiește, deși nu au fost epuizate măsurile care ar fi putut fi luate înainte de a se atinge acel punct critic.

Stare de alerta prelungită. Ce noi restricţii anunţă premierul Orban

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară. 

I.     PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUGANEXE.pdf

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ privind derogarea de la prevederile tezei finale a alineatului (1) al articolului II din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG.pdf 

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 – 2025

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-1.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Pitești” – secţiunea 1 Sibiu – Boiţa, precum și suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-2.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – etapa I”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXA.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-3.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/NFHG.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-4.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Legea bugetului de stat nr.5/2020, în vederea plății contribuției voluntare a României la bugetul Coaliției pentru Inovarea Pregătirii Epidemiologice (CEPI) pentru anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-5.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-6.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, schimbarea unității de administrare pentru o parte din acesta și pentru trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXE.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-7.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Colceag, județul Prahova

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-8.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului ApărăriiNaţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Neamț, Bacău, Iași, Ilfov, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Brașov și Alba din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-9.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-10.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la pavilioane şi la reţele de utilităţi în cazarma 807 Craiova”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-11.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizare radare FPS-117″

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-12.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile transmise din domeniul public al judeţului Teleorman şi din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, precum şi actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-13.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-13.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 44+000 – 46+000; 55+500 – 56+500; 59+000 – 60+000; 65+500 – 70+750, de pe raza localităților Sărulești, Nicolae Bălcescu, Lehliu, Lehliu Gară, Lupșanu și Dor Mărunt, județul Călărași”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-15.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-16.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin instituțiile subordonate, prevăzute în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării unei erori materiale și a restituirii acestora persoanelor îndreptățite, în condițiile legii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-17.pdf

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, datelor tehnice și denumirii unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” București

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-18.pdf

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului ”Kulyash Denis”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-19.pdf

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri imobile şi mobile

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-20.pdf

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei serviciilor esențiale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-21.pdf

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Anexei nr.  la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-22.pdf

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-23.pdf

28.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 

Sursa: RomaniaTV