Calendar ortodox 5 iulie 2022. Sfântul Atanasie de la Muntele Athos, mare vindecător și sfătuitor la vreme de necaz. Cum să i te rogi ca să te ajute să iei decizii înțelepte

În această zi, este prăznuit Sfântul Atanasie Athonitul, mare vindecător și sfătuitor la vreme de necaz. Azi este bine să rosteşti o rugăciune pentru mântuire şi împlinirea dorinţelor.

Ortodoxe: Sfântul Atanasie de la Aton

Calendar ortodox 5 iulie 2022. Cine a fost Sfântul Atanasie de la Aton

Sfântul Atanasie s-a născut în Trapezunt, din părinți creștini, potrivit crestinortodox.ro. A rămas orfan încă din fragedă pruncie și a fost crescut de un ofițer. Joaca lui preferată cu copiii de vârsta lui era să intre în rolul de egumen. Acest lucru a fost o prorocie, căci mai târziu avea să ajungă stareț.

După ce și-a desăvârșit educația, a intrat în monahism. A ridicat o biserică închinată Sfintei Fecioare Maria. Când participa la masă cu frații din mănăstire, își împărțea partea lui în așa fel încât, fără că cineva să își dea seama, el nu mânca mai nimic cu excepția anafurei împărțite după Sfânta Liturghie.

Fiind plin de har dumnezeiesc, a fost vrednic ca Fecioara Maria să i se arate. Aceasta a scos în chip minunat apă dintr-o stâncă și i-a făgăduit că ea va fi întotdeauna Stareța Lavrei.

Trecerea sa la cele veșnice i-a fost dezvăluită de Dumnezeu. Înainte de a inspecta lucrările de extindere a bisericii, Sfântul Atanasie și-a îmbrăcat hainele de sărbătoare. În momentul în care a urcat pe schelă, cupola bisericii s-a prăbușit atât peste el cât și peste ceilalți frați care lucrau la zidurile bisericii. Trupul său a rămas, însă, nevătămat, având doar o rană la picior. Din această rană a curs sânge care a fost luat de frați și cu care s-au făcut multe vindecări.

După trecerea sa la cele veșnice, Sfântul Atanasie s-a înfățișat de mai multe ori fraților lui, uneori ca să-i mângâie și să-i întărească, iar alteori ca să-i certe.

Calendar ortodox 5 iulie 2022. Rugăciunea Sf Atanasie Athonitul pentru vindecare şi împlinire de dorinţe
De viaţa ta cea în trup s-au minunat cetele îngereşti, cum, cu trupul, la luptele cele nevăzute ai ieşit, pururea mărite şi ai rănit cetele demonice. Pentru care, Sfinte Atanasie, Hristos ţi-a răsplătit cu bogate daruri. Drept aceea, părinte, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele şi să se împlinească dorinţele noastre.

Având numirea nemuririi, cât ai fost cu viaţă, după ce te-ai mutat de la cele vremelnice, te-ai arătat părtaş nemuririi celei adevărate, Părinte Atanasie. Stând, deci, acum înaintea lui Hristos, adu-ţi aminte de noi cei ce te pomenim pe tine.

Din copilăreasca pruncie făcându-te cinstitor de Dumnezeu, cuvioase, lipsa părinţilor tăi nicidecum nu te-a împiedicat în dobândirea virtuţii, căci toată pofta şi dorirea cu totul ai întors-o către Însuşi Cel Ce te-a zidit.

Făcându-ţi mintea stăpânitoare patimilor şi îndreptându-te cu fapte dumnezeieşti, ai săvârşit călătoria cea bună. Şi prin dreapta credinţă, ai biruit pândirile, viclenirile şi măiestriile demonilor, alegând ca un înţelept partea cea bună.

Din tinereţe părăsind toate cele pieritoare şi veselitoare ale vieţii, cu osârdie ai urmat lui Hristos, Sfinte Atanasie şi ridicând pe umeri Crucea Domnului tău, ţi-ai topit trupul prin înfrânări. Drept aceea, Domnul Cel Preabun te-a şi ales pe tine păstor sufletelor, purtătorule de Dumnezeu fericite. Iar acum, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de păcate celor ce prăznuiesc cu dragoste, sfântă pomenirea ta. Amin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *