Conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a redus până la cel mult cinci zile termenul de soluţionare a solicitărilor de înscriere în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, pentru eliminarea blocajelor, conform unui comunicat al Ministerului Finanţelor.

De asemenea, înscrierea în Registru se realizează în ziua aprobării cererii de înscriere, în loc de data comunicării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere.

Instituţia menţionează că, la mai puţin de două săptămâni de la publicarea pe portalul www.anaf.ro, 2.255 de asociaţii non-profit sunt deja înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Registrul poate fi consultat în secţiunea Servicii online.

Cererile de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (Formular 163 - disponibil pe site-ul ANAF) se depun online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro.

Potrivit Codului fiscal, înscrierea în Registru se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii: desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere; şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege; nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege; nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Condiţiile de mai sus sunt verificate de administraţia fiscală care gestionează respectiva entitate non-profit în calitate de plătitor de impozite şi taxe.

Potrivit MFP este necesară prezentarea certificatelor de atestare fiscală eliberate de direcţiile de impozite şi taxe din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, deoarece ANAF nu deţine informaţii privind impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili unităţilor administrativ-teritoriale.

Constituirea Registrului a fost reglementată prin Legea nr.30/2019.

AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Irina Giurgiu)