Consiliul Uniunii Europene a convenit luni asupra poziţiei sale de negociere referitoare la propunerea de regulament privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) 2021-2027, care vizează sprijinirea politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), a politicii maritime a UE şi a angajamentelor internaţionale în domeniul guvernanţei oceanelor, mai ales în contextul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, informează un comunicat de presă. "Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime este esenţial pentru asigurarea punerii în aplicare corespunzătoare a obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului. În trecut, eficacitatea sa a fost subminata de norme complexe şi de birocraţie, dar Consiliul s-a angajat sa-l transforme într-un instrument flexibil şi funcţional în serviciul pescarilor europeni" , a declarat ministrul român al Agriculturii, Petre Daea.

FEPAM este unul dintre cele cinci fonduri structurale şi de investiţii europene (ESI) care urmăresc sa promoveze o creştere economică şi o redresare bazată pe locuri de muncă în Europa.

Până acum, FEPAM a realizat următoarele: a ajutat pescarii în tranziţia către pescuitul sustenabil, a sprijinit comunităţile costiere în diversificarea economiilor lor, a finanţat proiecte care creează noi locuri de muncă şi îmbunătăţesc calitatea vieţii de-a lungul coastelor europene şi a susţinut exploatările durabile în sectorul acvaculturii.

La 13 iunie 2018, Comisia a propus un nou regulament privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, ca parte a următorului cadru bugetar al UE pentru perioada 2021-2027.

Propunerea urmăreşte să simplifice implementarea FEPAM, permiţând statelor membre să direcţioneze sprijinul către priorităţile lor strategice, în loc sa le oblige sa aleagă dintr-un "meniu" de acţiuni eligibile.

Bugetul FEPAM propus de Comisie s-ar ridica, în preţuri curente, la 6,140 miliarde euro.

Resursele FEPAM sunt împărţite între gestiunea partajată, directă şi indirectă.

Suma de 5,311 miliarde euro este alocată sprijinului acordat în regim de gestiune partajată, iar suma de 829 milioane euro sprijinului acordat în regim de gestiune directă şi indirectă.

Poziţia de negociere a Consiliului UE este definită ca fiind "parţială", deoarece exclude, în acest stadiu, aspectele legate de buget şi aspectele orizontale care se afla în curs de negociere în contextul următorului cadru financiar multianual (CFM) al UE pentru perioada 2021-2027.

Deşi rămâne, în linii mari, aproape de propunerea Comisiei, poziţia de negociere parţială a Consiliului îmbunătăţeşte şi mai mult textul, simplificând şi clarificând structura fondului.

Parlamentul European şi-a stabilit poziţia în prima lectură asupra propunerii la 4 aprilie 2019. În urma acordului privind abordarea generala parţială, se preconizează că negocierile cu Parlamentul European vor începe în a doua jumătate a anului 2019.

AGERPRES/ (AS-autor: Constantin Balaban, editor: Mariana Nica, editor online: Ady Ivaşcu)