România a fost felicitată la Bruxelles de către comisarul european pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, Marianne Thyssen, dar şi de către mai mulţi miniştri ai Muncii din statele membre, deoarece, în numai două luni de la preluarea Preşedinţiei Consiliului UE, a reuşit să ajungă la un acord provizoriu cu Parlamentul European pe toate cele patru priorităţi din domeniul muncii şi afacerilor sociale pe care şi le-a asumat, informează Ministerul Muncii, printr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES.

Este vorba despre Directiva privind creşterea transparenţei şi predictibilităţii la locul de muncă, propunerea de regulament de constituire a Autorităţii Europene a Muncii (European Labour Authority - ELA), Directiva privind expunerea lucrătorilor la agenţii cancerigeni şi Directiva privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea de familie.

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, a condus vineri dezbaterile Consiliului EPSCO, care a avut loc la Bruxelles, unde s-a discutat despre iniţiativa pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei muncii şi Regulamentul privind Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG).

Oficialii europeni prezenţi la Bruxelles au ajuns la o abordare generală parţială pe marginea propunerii de Regulament privind Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG).

FEG are ca obiectiv menţinerea sau reintegrarea lucrătorilor pe piaţa forţei de muncă, în urma disponibilizării lor în contextul unor procese de restructurare, prin finanţarea de măsuri active de ocupare a forţei de muncă.

Asistenţa din partea FEG se adaugă la eforturile depuse de statele membre la nivel naţional, regional şi local.

Discuţiile din cadrul EPSCO au vizat şi alocarea de resurse adecvate pentru sporirea oportunităţilor de angajare, în special pentru persoanele care nu sunt integrate pe piaţa forţei de muncă, şi adoptarea de măsuri preventive.

Statele membre UE trebuie să găsească, în acelaşi timp, soluţii pentru a face faţă schimbărilor structurale induse de evoluţiile tehnologice rapide, precum digitalizarea, automatizarea, robotica şi inteligenţa artificială, dar şi la cererea tot mai mare de competenţe diferite pe piaţa muncii.

Fenomenul este accentuat şi de îmbătrânirea demografică şi migraţie, astfel încât la nivelul UE există preocuparea că toţi cetăţenii, inclusiv persoanele vârstnice să dobândească şi îmbunătăţească, în mod continuu, cunoştinţele şi abilităţile care să le permită să rămână activi şi independenţi. "Dezvoltarea competenţelor pentru adulţi trebuie să rămână o prioritate pentru toate statele membre, în contextul schimbărilor socio-economice din UE. În contextul actual, oamenii trebuie să înţeleagă că nu se mai pot baza doar pe educaţia şi formarea iniţială.

Ei trebuie să-şi actualizeze şi să-şi reînnoiască cunoştinţele pentru a face faţă provocărilor de pe piaţa muncii, iar noi trebuie să luăm măsurile necesare pentru a menţine un echilibru între formarea profesională şi educaţie, responsabilităţile indivizilor şi ale angajatorilor", a declarat ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi.

Miniştrii prezenţi la Consiliul EPSCO au analizat măsurile care pot fi luate în contextul Pilonului european al drepturilor sociale în vederea unei mai bune corelări a politicilor privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială, ce instrumente sunt necesare pentru a consolida iniţiativele naţionale şi locale în vederea creării de locuri de muncă de calitate care să ducă la o creştere incluziunii şi ce reforme sunt necesare pentru combaterea eficientă a şomajului.

AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Simona Aruştei)