Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Studiile privind Uniunea Europeană, într-o Europă în continuă schimbare şi marcată de ascensiunea euroscepticismului, devin tot mai necesare ţinând cont de importanţa respectării valorilor fundamentale, au susţinut mai mulţi participanţi la conferinţa '30 de ani de activităţi în programul Jean Monnet: De ce se studiază astăzi Uniunea Europeană?', organizată marţi de Comisia Europeană la Biblioteca Solvay din Bruxelles.

Olivier Costa, director de studii la Colegiul Europei din Bruges, a apreciat că 'Acţiunile Jean Monnet' trebuie să sprijine în continuare studierea Uniunii Europene într-o manieră care să permită racordarea la realităţile concrete şi, în acelaşi timp, să evidenţieze constant valorile europene şi importanţa respectării lor.

Profesorul Costa a subliniat că în ultimii ani o caracteristică a studiilor despre UE este extinderea strategiilor pe termen scurt în sensul în care mulţi studenţi nu mai sunt interesaţi de afacerile europene, domeniu care li se pare poate abstract, ci se orientează spre alte specializări, precum relaţii internaţionale. ''Din păcate, şi universităţile urmează aceeaşi tendinţă'', a adăugat el.

Didier Georgakakis, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Paris 1, a evidenţiat necesitatea elaborării unui număr sporit de studii interdisciplinare despre Uniunea Europeană, care să includă aspecte sociologice, politologice, economice etc. În egală măsură, a continuat Georgakakis, este nevoie de mai multe studii critice în domeniul afacerilor europene. 'Acţiunile Jean Monnet' îşi propun promovarea excelenţei în predare şi cercetare în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial.

De asemenea, acţiunile vizează promovarea dialogului între mediul academic şi factorii de decizie, în special cu scopul de a consolida guvernanţa UE şi la nivel mondial.

Studiile privind Uniunea Europeană cuprind studiul Europei în ansamblul său, cu un accent deosebit pe procesul de integrare europeană, în ceea ce priveşte aspectele sale interne şi externe.

Acestea promovează cetăţenia europeană activă şi se axează pe rolul UE într-o lume globalizată, mărind gradul de conştientizare referitor la Uniune şi facilitând angajamentele viitoare şi dialogul dintre persoane la nivel mondial. În raport cu obiectivele generale ale programului Erasmus+, acţiunile Jean Monnet îşi propun să promoveze excelenţa în predarea şi cercetarea în domeniul studiilor europene, să le ofere studenţilor şi tinerilor profesionişti cunoştinţe asupra Uniunii Europene relevante pentru viaţa lor academică şi profesională şi să le îmbunătăţească abilităţile civice, să promoveze dialogul între mediul academic şi factorii de decizie, în special pentru a consolida guvernanţa politicilor UE, să promoveze inovarea în predare şi cercetare (de exemplu, studii transsectoriale şi/sau multidisciplinare, învăţământ deschis, crearea de reţele cu alte instituţii) şi să îmbunătăţească calitatea formării profesionale pe teme legate de UE (prin module care tratează subiecte legate de UE mai în profunzime sau prin extindere către noi subiecte). În ceea ce priveşte participanţii implicaţi direct sau indirect, 'Acţiunile Jean Monnet' îşi propun să amelioreze capacitatea de inserţie profesională şi a perspectivelor de carieră pentru tinerii absolvenţi, prin includerea sau consolidarea dimensiunii europene în studiile acestora, să crească interesul pentru înţelegerea Uniunii Europene şi pentru participarea în cadrul acesteia, ceea ce conduce la o abordare mai activă a cetăţeniei şi să îi sprijine pe tinerii cercetători (de exemplu, care au obţinut o diplomă de doctorat în ultimii cinci ani) şi a profesorilor care doresc să desfăşoare activităţi de cercetare şi de predare pe teme privind UE.

Pe termen lung, se preconizează că acţiunile Jean Monnet vor încuraja promovarea şi diversificarea studiilor UE la nivel mondial şi vor consolida şi vor extinde participarea personalului de la mai multe facultăţi şi departamente la procesul de predare şi de cercetare privind Uniunea Europeană.

AGERPRES/(AS-editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)